Het team

De straatpastors Kitty, Josette en Nico en vrijwilligerscoördinator Marjon vormen samen het team. Nico is teamleider. Hij is ook verantwoordelijk voor de externe contacten en de publiciteit. 

De pastors bieden je graag een luisterend oor en pastorale aandacht. Voor een persoonlijke afspraak kun je hen bellen of hen opzoeken tijdens een van de ‘spreekuren’ op onderstaande locaties.

Kitty Mul

Kitty Mul

Straatpastor
Meestal aanwezig op vrijdag tussen 11:45 en 12:30 uur in de Haagse Zaak, Laan van Meerdervoort 98 en op woensdag tussen 18.00 en 19.30 uur in de nachtopvang van de Kesslerstichting, Delagoastraat 38. 

Telefoonnummer: 06-25025120

Marjon Rijnders

Marjon Rijnders

Vrijwilligerscoördinator

Marjon is aanspreekpunt voor alles wat met het organiseren van de wekelijkse maaltijden en het werven en begeleiden van vrijwilligers voor deze activiteit te maken heeft.

Telefoonnummer: 06-58071347