Het team

De straatpastors Hanneke, Kitty en Klaas en vrijwilligerscoördinator Jolly vormen samen het team. Klaas is teamleider. Hij is ook verantwoordelijk voor de externe contacten en de publiciteit. 

De pastors bieden je graag een luisterend oor en pastorale aandacht. Voor een persoonlijke afspraak kun je hen bellen of hen opzoeken tijdens een van de ‘spreekuren’ op onderstaande locaties.

Kitty Mul

Kitty Mul

Straatpastor
Meestal aanwezig op vrijdag tussen 11:00 en 12:00 uur in de Haagse Zaak, Laan van Meerdervoort 98 en op woensdag of donderdag in de nachtopvang en bij 'Zorg en Wonen' bij de Kesslerstichting. Op donderdag tussen 16 en 17 uur in de winteropvang Lozerhof, Randveen. 

Telefoonnummer: 06-25025120

Jolly van der Velden

Jolly van der Velden

Vrijwilligerscoördinator

De vrijwilligerscoördinator is in dienst van Stek, voor Stad en Kerk, maar wordt voor 12 uur per week gedetacheerd bij het Straatpastoraat. Jolly is verantwoordelijk voor alles wat met de maaltijden en de vrijwilligers te maken heeft.

Voor informatie rondom deze zaken kunt u direct contact met haar opnemen. 
  

Telefoonnummer: 06-34412206