Privacyverklaring

Privacy is altijd al een belangrijk element geweest in het werk van het Straatpastoraat, dat immers gebaseerd is op vertrouwen.
Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Het Straatpastoraat heeft verschillende stappen gezet om aan die AVG te voldoen. 

Contactpersoon bij het Straatpastoraat voor de privacy in het algemeen en de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is de teamleider, Klaas Koffeman.

Conform de AVG heeft het bestuur van het Straatpastoraat een privacy-verklaring vastgesteld.

Download de privacy-verklaring

Nico Binnendijk
Nico Binnendijk
06-55895582
Kitty Mul
Kitty Mul
06-25025120
Hanneke Allewijn
Hanneke Allewijn
Hanneke 06-44960369
Jolly van der Velden
Jolly van der Velden
06-34412206