Nieuws

Marjon Rijnders aangesteld als vrijwilligerscoördinator

Per 1 september is Marjon Rijnders aangesteld als vrijwilligerscoördinator bij het Straatpastoraat. Ze volgt in deze functie Jolly van der Velden op, die in augustus met dit werk is gestopt.
Lees verder

Terugblik op de zomeractiviteiten

In de afgelopen periode heeft het Straatpastoraat verschillende en uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Hierbij een terugblik. (foto: Flip Petri)
Lees verder

Geslaagd Zinposium ‘Zin in Wonen’

Het ‘Zinposium’ ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum van het Straatpastoraat bood een programma dat door veel deelnemers als zeer boeiend werd ervaren.
Lees verder

Gedenkplek overledenen in gebruik genomen

Het loslaten van drie witte duiven markeerde de ingebruikname van een gedenkplek voor overleden mensen bij wie het Straatpastoraat in de afgelopen twintig jaar betrokken was.
Lees verder

Uitnodiging 'Zinposium' en jubileumfeest

Hieronder de algemene uitnodiging voor het 'Zinposium', het jubileumfeest, de ingebruikname van een gedenkplek en het afscheid van Klaas Koffeman op donderdag 19 mei. Alle belangstellenden van harte welkom!
Lees verder

Josette Broekman volgt Hanneke Allewijn op als straatpastor

Josette Broekman is benoemd als straatpastor in de vacature die ontstaan is door het vertrek van Hanneke Allewijn.
Lees verder

Viering van Passie en Pasen

De veertigdagentijd en het project 'Levensbrood' worden aanstaande vrijdag afgesloten met de viering van Passie en Pasen, in de kapel en in de kloostertuin. Alle belangstellenden welkom! Op Tweede Paasdag is er een Paasontbijt.
Lees verder

Vacature bij Straatpastoraat voor vrijwilligerscoördinator

Vrijwilligerscoördinator Jolly van der Velden heeft aangegeven dat ze zich vanaf 1 september wil gaan richten op haar andere activiteiten. Daarom ontstaat er per 1 augustus een vacature voor 12 uur per week.
Lees verder

Noteer de datum: 19 mei - jubileum en afscheidsfeest!

Op 19 mei vieren we het 20-jarig bestaan van het Straatpastoraat met een 'Zinposium' in de middag en een groot feest 's avonds. Dan nemen we ook afscheid van straatpastor-teamleider Klaas Koffeman, die met pensioen gaat.
Lees verder

Vrijwilliger voor fondsenwerving gezocht

Het Straatpastoraat is op zoek naar een vrijwilliger die de jaarlijkse fondsenwerving ter hand wil nemen. De taakomschrijving vind je hier.
Lees verder

Reiki hervat, elke maand vanaf aanstaande vrijdag

Nu de coronamaatregelen voorbij zijn, komen ook de reiki-vrijwilligers weer bij het Straatpastoraat langs, elke derde vrijdag van de maand.
Lees verder

Nieuwe vacature voor straatpastor

Naast het goede nieuws van de benoeming van Nico Binnendijk tot straatpastor/teamleider, is er helaas ook een nieuwe vacature te melden. Hanneke Allewijn gaat vanwege een nieuwe functie haar werk bij het Straatpastoraat afbouwen.
Lees verder