Contact

De contactgegevens van de straatpastors Klaas Koffeman, Kitty Mul en Hanneke Allewijn en vrijwilligerscoördinator Elly Mulder vind je hier.

Voor vragen op het gebied van organisatie, publiciteit e.d. is het eerste aanspreekpunt teamleider Klaas Koffeman.

Meer informatie over het werk van de straatpastors

Meer informatie over vrijwilligers

 

Directie en bestuur

Voor contact met directie en bestuur kunt u terecht bij directeur Derk Stegeman, tel. 070-3181616 (Stek)

 

Adres

Stichting Straatpastoraat Den Haag
Postbus 371
2501CJ Den Haag

IBAN: NL73 INGB 0005 1610 46
t.n.v. Stichting Straatpastoraat Den Haag
KvK Haaglanden nr. 27270139

Twitter: https://twitter.com/straatpast070
Facebook: https://www.facebook.com/straatpastoraat.denhaag.5