Mensen - middelen - resultaten

Jaarlijks publiceren we een kort overzicht van onze doelstelling, inzet van mensen en middelen en de resultaten van het afgelopen jaar. Een meer volledig inzicht in het financiële reilen en zeilen bieden de jaarrekening en de begroting

Klaas Koffeman
Klaas Koffeman
06-55895582
Kitty Mul
Kitty Mul
06-25025120
Hanneke Allewijn
Hanneke Allewijn
06-44960369
Jolly van der Velden
Jolly van der Velden
06-34412206