Mensen - middelen - resultaten

Jaarlijks publiceren we een kort overzicht van onze doelstelling, inzet van mensen en middelen en de resultaten van het afgelopen jaar. Een meer volledig inzicht in het financiële reilen en zeilen bieden de jaarrekening en de begroting.  

Overzicht 2017

Jaarrekening 2017

Begroting 2018

Klaas Koffeman
Klaas Koffeman
06-55895582
Kitty Mul
Kitty Mul
06-25025120
Hanneke Allewijn
Hanneke Allewijn
06-44960369
Rieneke de Vries
Rieneke de Vries
06-43037657