Partners

 

Het werk van het Straatpastoraat wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal fondsen en organisaties die ons financieel steunen. Wij zijn onze partners buitengewoon dankbaar voor hun steun en vertrouwen. Zonder hen zou het werk van het Straatpastoraat onmogelijk zijn. Naast onderstaande partners ontvangt het Straatpastoraat ook steun van enkele partijen die graag anoniem willen blijven.

 

Straatpastoraat 2024  │ Vincentiusvereniging Den Haag │ Gemeente Den Haag  │  Haags Groene Kruis Fonds  │  Stek voor Stad en Kerk │  DCI Bisdom Rotterdam  │  Fonds 1818  │  Stichting Rotterdam  │  Stichting RK Wees- en Oudeliedenhuis  │  Maatschappij van Welstand  │  Stichting Levi Lassen  │  Van Sonsbeeck Stichting  │  Diaconie Protestantse Gemeente Den Haag │  Stichting De Lichtboei  │  Stichting Sint Nicolaas Gasthuis 

 

Vicentius VerenigingProtestantse Diaconie Den HaagHaags Groene Kruis FondsStichting RotterdamFonds 1818Stichting Sint Nicolaas GasthuisBisdom Rotterdam