Het team

De straatpastors Hanneke, Kitty, Klaas en Christiaan en vrijwilligerscoördinator Elly vormen momenteel samen het team. Klaas is teamleider. Hij is ook verantwoordelijk voor de externe contacten en de publiciteit. 

De pastors bieden je graag een luisterend oor en pastorale aandacht. Voor een persoonlijke afspraak kun je hen bellen of hen opzoeken tijdens een van de ‘spreekuren’ op onderstaande locaties.

Kitty Mul

Kitty Mul

Straatpastor
Meestal aanwezig op vrijdag tussen 11:00 en 12:00 uur in de Haagse Zaak, Laan van Meerdervoort 98 en op woensdag of donderdag tussen 18:00 en 20:00 uur in de nachtopvang van de Kesslerstichting.

Telefoonnummer: 06-25025120

Elly Mulder

Elly Mulder

Vrijwilligerscoördinator

Elly Mulder is in dienst van Stek, voor Stad en Kerk, maar wordt voor 10 uur per week gedetacheerd bij het Straatpastoraat. Zij is verantwoordelijk voor alles wat met de maaltijden en de vrijwilligers te maken heeft.

Telefoonnummer: 06-54640544