Contacten met kerken

Het Straatpastoraat heeft nauwe banden met Stek, voor Stad en Kerk, de uitvoeringsorganisatie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Den Haag. Het team maakt gebruik van de kantoorfaciliteiten van Stek aan de Parkstraat 32 en vrijwilligerscoördinator Marjon Rijnders is in dienst van Stek en wordt aan het Straatpastoraat 'afgestaan'.

De Diaconie van de Protestantse Gemeente, maar ook andere Haagse kerken ondersteunen het Straatpastoraat ook financieel.  De straatpastors nemen deel aan het overleg van Binnenstadspastores en onderhouden ook collegiale contacten in de verschillende kerkelijke netwerken. Een bijzonder aspect is dat straatpastor Kitty Mul voor de andere helft van haar werktijd als vrijwilligerscoördinator is verbonden aan het Oecumenisch Aandachtscentrum. 

Het Straatpastoraat is lid van DAK (Door Aandacht Kracht), het landelijk netwerk van organisaties die werken op de grens van kerk en samenleving. De pastors ontmoeten tweemaal per jaar hun collega's in straat- en drugspastoraat op een landelijke werkdag. In Den Haag is er periodiek overleg met de pastorale werkers van het Leger des Heils en het Aandachtscentrum.

Veertigdagentijd 2024 'Ga mee'

'Ga mee', is een oproep, een uitnodiging ook, die doorklinkt in veel Bijbelverhalen. In de Veertigdagentijd, de tijd waarin we toeleven naar Pasen, willen we in onze vieringen aan de hand van verbeelding en meditatie over dit thema met elkaar nadenken en van elkaar leren. Ga je ook mee?
Lees verder

Bruisend klooster achter de duinen

Kruispunt, 4-2-2024, TV-reportage over het Stadsklooster in Den Haag. Met fragmenten Straatpastoraat die hier voor dak- en thuislozen wekelijks in de kapel een viering organiseert en daarna volgt een gezamenlijke maaltijd.
Lees verder

De kracht van een klooster

Activiteiten Straatpastoraat in de uitzending Kruispunt 'De kracht van een klooster'. op zondag 4 februari 2024 te zien om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.
Lees verder

Kerstviering bij het Straatpastoraat.

Vrijdag 22 december vierden we kerst. De kapel, die omgetoverd was in een herberg, zat helemaal vol. Daarna was het kerstdiner voor 125 mensen in de zalen die prachtig versierd waren met kerstbomen en sfeerlichtjes.
Lees verder
Nico Binnendijk
Nico Binnendijk
06-55895582
Kitty Mul
Kitty Mul
06-25025120
Josette Broekman-van Popering
Josette Broekman-van Popering
06-21618754
Marjon Rijnders
Marjon Rijnders
06-58071347