Vrijdag 2 november 'Allerzielen'

31 oktober 2018

We brengen de mensen in herinnering die we in het afgelopen jaar in de kapel herdacht hebben en bij wie we soms ook bij de uitvaart betrokken zijn geweest. Dit jaar noemen we elf namen en we steken voor ieder van hen een kaarsje aan. Daarnaast is er een speciale kaars die wordt ontstoken voor allen die vanuit de kring van aanwezigen nog genoemd worden, waarbij ook ruimte is voor namen uit de eigen leefomgeving. Zo staan we samen stil bij verdriet en gemis, zoeken we troost en licht bij de Eeuwige en bij elkaar en bewijzen de laatste eer aan hen die we moeten missen. Alle belangstellenden van harte welkom om 17.00 uur in de Jozefkapel, Westeinde 101-A