Viering van Passie en Pasen

13 april 2022

Het is een gekoesterde traditie bij het Straatpastoraat om op Goede Vrijdag op de gewone tijd van de wekelijkse viering ruimte te maken voor de gehele verhalencyclus van Witte Donderdag (het 'laatste avondmaal') tot en met de opstanding van Christus op de Paasmorgen. 
Zoals gewoonlijk begint de viering om 17.00 uur in de kapel. Door het delen van brood (matzes) en (alcoholvrije) wijn wordt de laatste maaltijd van Jezus met zijn discipelen in herinnering geroepen. Daarna gaan we naar de prachtige kloostertuin, waar we een 'kruisweg' langs de verschillende fases van het verhaal van Jezus' laatste uren lopen. Tenslotte luisteren we bij het symbolische 'open graf' naar het bericht van de opstanding. Dit alles, naar het model van The Passion, afgewisseld met Nederlandstalige muziek. Ook eenmalige belangstellenden zijn van harte welkom. 

Met deze viering sluiten we tevens de veertigdagentijd en ons project Levensbrood af, dat draaide om de kernwoorden nemen, danken, breken, delen, ontvangen, proeven en opstaan. Deze kernwoorden komen alle samen in de woorden die Jezus bij de maaltijd op Witte Donderdag sprak.
Hier kun je de digitale versie van ons projectboekje (nog eens) inzien. Gedrukte exemplaren zijn ook nog verkrijgbaar. 

Ook het programmaboekje voor de viering van Passie en Pasen is hier in te zien.

 

Op Tweede Paasdag, maandag 18 april, volgt een feestelijk Paasontbijt: 

We wensen iedereen mooie en opwekkende Paasdagen!