Josette Broekman volgt Hanneke Allewijn op als straatpastor

25 april 2022

Straatpastor Hanneke Allewijn heeft enige tijd geleden aangegeven dat zij haar functie bij het Straatpastoraat wil afbouwen, omdat zij per 1 april jl. een nieuwe aanstelling heeft als justitiepastor in de Penitentiaire Inrichting in Krimpen aan den IJssel. Sinds die datum werkt ze bij het Straatpastoraat alleen nog op de vrijdagen. 

Het verheugt het bestuur te kunnen meedelen dat in Hanneke’s plaats per 1 juni a.s. is benoemd Josette Broekman-van Popering.

Josette heeft vele jaren ervaring als doktersassistente en praktijkondersteuner in huisartsenpraktijken in de Haagse Schilderswijk en in Gouda. Omdat zij behoefte had aan verdieping qua spiritualiteit en zingeving, volgt zij daarnaast sinds 2018 een HBO-opleiding theologie aan de Fontys Hogeschool in Utrecht, die zij komend jaar hoopt af te ronden.
In haar rol in de huisartsenpraktijk is het belangrijk om goed te kunnen luisteren en een sfeer van vertrouwen te creëren. Bij een stage bij het Straatpastoraat in Den Haag heeft zij ervaren dat dit kwaliteiten zijn die ook in het werk als straatpastor een grote rol spelen. “De mensen die bij het straatpastoraat werken hebben liefde en aandacht voor de doelgroep en dat wordt daadwerkelijk gevoeld, zo heb ik dat ervaren. Ik heb tijdens mijn korte stage veel boeiende mensen ontmoet. Ze zijn open, betrokken en bezitten een enorme kracht. Ik heb ontroerende verhalen en schrijnende verhalen gehoord. Deze ervaring heeft mij nooit meer losgelaten en vraagt om een vervolg”, zo licht Josette haar beweegredenen toe om te solliciteren.
De sollicitatiecommissie bleek er alle vertrouwen in te hebben dat Josette een zeer geschikte kandidaat is om de vacature van straatpastor te benoemen en het bestuur heeft dit advies graag overgenomen. Josette is er erg blij mee, zoals blijkt uit haar eerste reactie: “Ik zie er enorm naar uit jullie beter te leren kennen, om te luisteren naar jullie verhaal en samen te groeien in verbondenheid.

Josette wordt benoemd voor 20 uur per week en zal haar werk per 1 juni beginnen. Van Hanneke Allewijn wordt op vrijdag 3 juni afscheid genomen. De inzegening van Josette is gepland op vrijdag 10 juni.