Veertigdagentijd 2023 Levensweg

24 februari 2023

Op Aswoensdag, direct na het carnaval, begint traditioneel de veertigdagentijd. Andere namen voor deze periode zijn vastentijd (rooms-katholiek) of lijdenstijd (protestant). In deze tijd leven we toe naar Pasen.

Vanaf Aswoensdag -dit jaar op 22 februari - telt de kerk vier dagen en zeven weken af naar Pasen (9 april), in totaal veertig dagen, want de zondagen tellen niet mee. Dat zijn en blijven feestdagen.

De overige veertig dagen zijn een tijd van bezinning en inkeer, voor sommigen ook van berouw en boete. Een tijd om pas op de plaats te maken en bij het leven stil te staan. Soms kiezen mensen in deze periode voor een of andere vorm van vasten. Letterlijk, door minder te eten of te drinken, of figuurlijk: door dingen te láten of door juist dingen te doen waar men ‘normaal’ niet genoeg aan toe komt.

Net als in veel kerken, hebben ook de vieringen van het straatpastoraat in deze periode een aangepast karakter. We geven veel ruimte aan meditatie, onze eigen beleving van beelden (afbeeldingen) en woorden.

Dit jaar hebben we gekozen voor het thema ‘Levensweg’, geïnspireerd door afbeeldingen van Anna Troost en Nico de Lange.  We staan met elkaar stil bij afbeeldingen met als onderwerp: zie de mens (ecce homo), vallen, oordelen, je kruis dragen, verdrietig zijn, troosten en ten slotte met Pasen ‘opstaan’.