Advent en Kerst in Herberg De Toevlucht

3 december 2021

In 2008 werd de Jozefkapel in de periode van Advent en Kerst voor de eerste keer als herberg ingericht. Na 14 jaar mag het inmiddels wel een traditie genoemd worden.
Helaas moet het dit jaar net als vorig jaar vanwege de coronamaatregelen een tandje minder dan de eerste 12 jaar. Toch hopen we dat alle dingen die wél mogelijk zijn onze bezoekers in deze donkere periode van het jaar een beetje extra licht zullen bieden.
Natuurlijk denken we dit in de eerste plaats te vinden in de oude verhalen die ons vertellen over het Licht dat in de wereld gekomen is. Licht van de Eeuwige dat is opgegaan doordat Jezus ons menselijk bestaan heeft gedeeld.

De naam van de herberg is tegelijk het thema voor de vieringen: ‘De Toevlucht’.
Het begrip toevlucht - met synoniemen als schuilplaats, vesting, haven, rots en dergelijke - is een wezenlijk onderdeel van de bijbelse boodschap. In moeilijke periodes van het leven of in zware omstandigheden zoekt de mens schouders om op uit te huilen of een arm om zich heen om troost te bieden. In allerlei situaties kan de Heer een toevlucht zijn.

In de tijd van Advent lezen we vier zeer uiteenlopende verhalen uit het Oude Testament waarin dit element een rol speelt. Vanaf 24 december kijken we uiteraard vooral naar de verhalen over en rondom de geboorte van Jezus. Ook daar staat het thema van de vlucht en het zoeken van een toevlucht op de voorgrond.

Om een bredere indruk te krijgen van de gang van zaken, kunt u hier klikken en het boekje openen dat in deze weken als leidraad voor de vieringen gebruikt wordt.