Welkom in kerstherberg De Gastvrijheid!

23 december 2023

“Er was voor hen geen plaats in de herberg”

Misschien is dit wel één van de bekendste zinnen van het kerstverhaal; Geen plaats in de herberg.. Hoeveel mensen in onze  tijd horen hetzelfde? Vluchtende mensen, op zoek naar een land waar ze welkom zijn. Dakloze mensen op zoek naar een veilig onderkomen. Misschien klinkt ons eigen verlangen naar een gastvrije ruimte waar we warm en liefdevol ontvangen worden er wel in door. Soms ervaren we een leegte diep van binnen. Een leegte, omdat we verscheurd worden door een diep verdriet of door eenzaamheid. Soms kan het lot van anderen ons pijnlijk raken. Maar misschien is die leegte wel zoiets als ‘de herberg van onze ziel’. Misschien lijkt die ruimte wel op God.

Echte gastvrijheid is eigen ruimte inleveren. Echte gastvrijheid is barmhartig, zoals God barmhartig is. God maakt ruimte, zodat wij kunnen leven. Laten we elkaar uitnodigen in de ‘herberg van onze ziel’ en voor elkaar (kwaliteit van) leven scheppen door gastvrij te zijn. In de Kapel oefenen we ons samen in gastvrijheid aan de hand van de verhalen uit de Bijbel.