Welkom in Herberg de Kroon

26 november 2020

De jaarlijks wisselende naam van de herberg komt deze keer eigenlijk voort uit een grapje.

Vanwege de grote beperkingen die momenteel gelden, kwamen bij wijze van scherts op de naam ‘Herberg Corona’. Vanuit het besef dat het Latijnse woord corona ‘kroon’ betekent, kwam vervolgens de naam ‘Herberg de Kroon’ naar voren.

Daar bleek meer in te zitten dan je misschien op het eerste gezicht zou denken. Een kroon staat voor de macht, voor het koningschap. En dat is in de bijbel een belangrijk thema, dat ook in de verhalen rondom Kerst volop aan bod komt. 
Zo bleek ‘De Kroon’ ook een toepasselijk thema voor onze vieringen in de tijd van Advent en Kerst.

Da jaarlijkse herberg, zoals we die sinds 2008 bij het Straatpastoraat kennen, kan in dit dertiende jaar niet op dezelfde manier vorm krijgen als in andere jaren. De oorzaak ligt natuurlijk in de coronamaatregelen, die ervoor zorgen dat we in de kapel maar in een kleine groep kunnen samenkomen en afstand moeten houden.

Omdat we de aanwezigheid in de kapel nog steeds over twee weken moeten verdelen (de ene week achternamen A t/m K, de andere week L t/m Z), hebben we telkens twee vrijdagen nodig voor elke stap in het thema.
Op Eerste Kerstdag hopen we twee vieringen te houden, zodat alle bezoekers op die feestdag de kans hebben een kapelviering bij te wonen. De tijden van die vieringen hangen af van de mogelijkheden en worden later nog bekend gemaakt. 

Wat de andere vrijdagen betreft: 
De groep met achternaam A t/m K is welkom op 27 november, 11 december en 1 januari
De groep met achternaam L t/m Z op 4 december, 18 december en 8 januari. 
Met uitzondering van Kerst nog steeds elke week om 16.30 uur via ingang Korte Vleerstraat 230. 

De herberg kan helaas dus niet dezelfde gezellige vorm krijgen als de voorgaande twaalf jaar. Toch willen we binnen de mogelijkheden de gastvrijheid en de ontspannen vormgeving van de vieringen zo goed mogelijk voortzetten. Hoe we dat doen? Laat je verrassen!

Hopelijk kunnen we ondanks de noodgedwongen aanpassingen in 'Herberg de Kroon' in deze ‘donkere dagen rond Kerst’ toch wat warmte en licht met en aan elkaar beleven. 

Er is overigens nóg een reden waarom de naam 'De Kroon' op z’n plaats is. Omdat het Straatpastoraat gestart is in mei 2001 beleven we momenteel het twintigste jaar van ons werk, een kroonjaar dus.

We hopen ergens in 2021 ons 20-jarig jubileum te kunnen bekronen met een mooi feest, niet gehinderd door corona!

Als je het boekje wilt zien, dat we in de vieringen gebruiken, klik dan hier