Vanaf 14 april aanvang viering voortaan om 16.45 uur

2 april 2023

In het afgelopen jaar hebben wij als team Straatpastoraat de belangstelling voor zowel onze vieringen als de maaltijden steeds meer zien toenemen. Omdat we het belangrijk vinden dat in de viering een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om een kaarsje aan te steken en zijn of haar gebedsintentie uit te spreken, hebben we besloten om de aanvang van de viering met een kwartier te vervroegen. Op deze manier hopen we er aan bij te kunnen dragen dat de maaltijd om 18.00 uur kan beginnen, en onze gasten die alleen aan de maaltijd willen deelnemen niet te lang hoeven te wachten.

Dus: vanaf 14 april is de aanvang van de viering om 16.45 uur! De aanvang van de maaltijd blijft als vanouds, om 18.00 uur.