Terugblik op najaarsactiviteiten

23 november 2021

St. Maartensmarkt
De schoenenmarkt op Sint Maarten, 11 november, in de Lutherse Kerk was een mooi succes. Het was de vierde keer in twee jaar tijd dat mensen de gelegenheid kregen gratis schoenen, jassen (zover de voorraad strekte) en producten voor lichaamsverzorging uit te kiezen en ook deze keer waren veel bezoekers blij met hun oogst. Ongeveer honderd paar schoenen vonden een nieuwe eigenaar.

 

Adventsboxen
De dag ervoor was er ook een leuke activiteit in hetzelfde gebouw. De Lutherse Kerk had het Straatpastoraat gevraagd of er onder haar bezoekers mensen waren die bereid waren tegen een kleine vergoeding te helpen om adventsboxen te vouwen en in te pakken. Bijna twintig vrijwilligers hadden een gezellige ochtend en hielden er ook nog wat zakgeld aan over.

Herfstgesprekken
De korte serie herfstgesprekken had een wisselend aantal deelnemers en een prettig verloop. Vanwege de komende herdenking van de overledenen (zie onder) stonden de gesprekken in het teken van het ‘omgaan met het verlies van geliefden’. Naast een gezellige lunch waren er indringende gesprekken over persoonlijke ervaringen en gevoelens rond leven, dood, rouw en verdriet.

Gedachtenis van de overledenen
Op 5 november, de eerste vrijdag na Allerheiligen en Allerzielen, stond de viering in het teken van het gedenken van de overleden mensen van het afgelopen jaar. Dertien mensen werden herdacht, die bij het Straatpastoraat bekend waren of waar de pastors bij de uitvaart betrokken waren. Hun namen en gezichten (foto’s) werden in herinnering geroepen, hun leven kort beschreven en bij elke naam werd een kaarsje aangestoken. Het was mooi dat er ook een aantal familieleden en vrienden van overledenen aanwezig was.