Pasen, een terugblik...

20 mei 2024

Op vrijdag 29 maart vierden we Pasen bij het Straatpastoraat. De viering begon in de Jozefkapel met zo’n 50 belangstellenden. We stonden stil bij het Laatste Avondmaal en deelden ter nagedachtenis aan het leven en sterven van Jezus met elkaar het brood en de wijn. Daarna ruimden we symbolisch de avondmaalstafel leeg en doofden we de kaarsen.

In stilte gingen we naar de kloostertuin. Daar sloten nog meer belangstellenden zich bij ons aan. In de tuin lazen we met elkaar het verhaal van Passie en Pasen in een stemmenspel. Naar het voorbeeld van The Passion wisselden we het stemmenspel af met eigentijdse, Nederlandstalige Popmuziek. In het spoor van Jezus volgden we hem in de tuin van Getsemané, in het huis van de hogepriester, in het rechtsgebouw van Pilatus, naar Golgotha en in de graftuin. Om tot slot te eindigen bij het lege graf. Hier herdachten we de opstanding, ontstaken we de nieuwe Paaskaars en was er gelegenheid voor een ieder om ook zelf een kaarsje aan te steken.

Daarna konden we in de zalen van de Vincentiushof aanschuiven aan een heerlijk driegangen Paasdiner. Ongeveer 110 gasten aten met ons mee.

Op Tweede Paasdag kwamen we nogmaals bij elkaar in de Vincentiushof. Ditmaal om te genieten van een gezellig en heerlijk Paasontbijt. Er waren weer zo'n 65 gasten. We zijn blij en dankbaar voor de inzet van vele vrijwilligers die dit alles mede mogelijk hebben gemaakt!