Viering van Passie en Pasen

2 april 2023

In de loop der jaren is er bij het Straatpastoraat een vorm gevonden voor viering en meebeleven van de gebeurtenissen van Witte Donderdag tot en met de Paasmorgen die door velen als zeer bijzonder wordt ervaren. 

Op (goede) vrijdag beginnen we om 16.30 in de Jozefkapel, maar we doen daar een stap terug naar (witte) donderdag als we lezen hoe Jezus zijn laatste maaltijd vierde met zijn vrienden. Ook wij delen brood en wijn. 

Daarna gaan we naar de prachtige kloostertuin, waar we de gebeurtenissen van (goede) vrijdag, (stille) zaterdag en de volgende (paas)morgen in verschillende 'staties' op de voet volgen. Het evangelie wordt gelezen in een stemmenspel en - naar het voorbeeld van The Passion - afgewisseld met Nederlandstalige liederen. 

Ter afsluiting wordt bij het symbolische graf van Jezus het bericht van de opstanding gelezen en de nieuwe paaskaars aangestoken. 

Het belooft een prachtige viering te worden.
Ieder die het mee wil maken, is van harte welkom!