Internationale Nieuwjaarswensen

6 januari 2022

Al sinds 2007 verzorgen vrijwilligers van de internationale rooms-katholieke parochie Church of our Saviour aan de Bezuidenhoutseweg regelmatig maaltijden bij het Straatpastoraat. Het begon met eenmaal per maand, maar al in 2008 werd dit uitgebreid tot tweemaal per maand.
Sindsdien komt er elke tweede en vierde vrijdag van de maand een ploeg van deze kerk aan het Westeinde koken, serveren, afruimen, schoonmaken, kortom de volledige maaltijd verzorgen.
Bovendien worden via dit project donaties verzameld, waardoor een flink deel van de kosten gedekt kan worden. De medewerking van deze partner is voor het Straatpastoraat dus van onschatbare waarde!

Ook in coronatijd, met alle noodzakelijke aanpassingen wat betreft afstand houden (ook in de keuken!), mondkapjes, bezorgmaaltijden, afhaalmaaltijden en dergelijke, is de maaltijdvoorziening met onverminderd enthousiasme voortgezet.
Voor de medewerkers en donateurs maakte de organisatie van Meals for the Homeless over deze periode een erg leuk nieuwjaarsfilmpje, dat we hier graag overnemen.

Het Straatpastoraat is zeer dankbaar voor de jarenlange trouwe steun van talloze vrijwilligers en donateurs uit de Church of our Saviour, de enorme inzet van de huidige coördinatoren Isabelle en Anne en hun voorgangers, alsmede de inspiratie van pastor Sjaak de Boer, die het project op de achtergrond van het begin af aan gesteund heeft.  

Daarom zetten we hen op deze manier graag eens in het zonnetje!