Nico Binnendijk benoemd als opvolger Klaas Koffeman

2 maart 2022

​Het bestuur van de Stichting Straatpastoraat is verheugd dat het erin geslaagd is een opvolger te vinden voor straatpastor/teamleider Klaas Koffeman, die per half mei met pensioen hoopt te gaan.

Per 1 mei is als zijn opvolger benoemd Nico Binnendijk, woonachtig in Noordwijk en werkzaam in Rotterdam.

Nico is 54 jaar oud en sinds 2007 verbonden aan de Nico Adriaans Stichting in Rotterdam, een stichting die is voortgekomen uit de Pauluskerk aldaar. Nico heeft daar onder andere gewerkt als coördinator van een sociaal pension en als ambulant werker, woonmaatschappelijk werker en pastor van dak- en thuislozen en druggebruikers en andere mensen met multiproblematiek.

Na een HBO-opleiding Godsdienst/Pastoraal werk in Amsterdam, zette hij zijn studie voort aan de Universiteit van Utrecht en behaalde hij zijn master Theologie in 2019 aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. In dat jaar werd hij ook toegelaten tot het ambt van predikant. Een van zijn stages heeft hij gedaan in genoemde Pauluskerk en daar is hij ook al vele jaren bij betrokken als vrijwilliger.

Langs  deze weg en ook op andere manieren heeft Nico uitgebreid ervaring opgedaan in de contacten met dak- en thuisloze mensen en andere kwetsbare groepen in onze samenleving. Hij hoopt in zijn werk als straatpastor in Den Haag baat te hebben bij zijn ervaringen en deze verder te ontwikkelen.

Nico ziet ernaar uit om zijn werk in Den Haag op te pakken: “Ik verheug mij er op jullie binnenkort te mogen ontmoeten en bij te mogen dragen aan een samenleving waarin een ieder zich gehoord of gezien mag weten en we voor elkaar tot tekenen van hoop mogen zijn.