Jolly van der Velden start als vrijwilligerscoördinator

7 juni 2020

Het Straatpastoraat is Eugen Seeber veel dank verschuldigd. Opnieuw is hij als vrijwilliger ingesprongen in een periode van vacature. En zoals altijd heeft hij deze taak op uiterst punctuele en accurate wijze vervuld, met veel aandacht voor details én voor de vrijwilligers. En dit alles in een tijd waarin er vanwege de coronacrisis heel veel geïmproviseerd moest worden. Hulde!

In het teamoverleg van 2 juni kon Eugen de sleutels van de Vincentius Hof overhandigen aan Jolly van der Velden, die met ingang van deze maand als vrijwilligerscoördinator bij het Straatpastoraat aan de slag is gegaan voor 12 uur per week. Deze uren worden grotendeels ter beschikking gesteld door Stek - voor Stad en Kerk. Het is jammer dat ook zij meteen zal moeten improviseren en niet van start kan gaan rond de maaltijden, zoals we die gewend zijn. We heten Jolly hier hartelijk welkom en wensen haar ondanks deze rare start veel plezier en voldoening in haar nieuwe functie.