Impressie van een vrijdagmiddag

4 april 2022

Jolly is in dienst van Stek, maar wordt gedetacheerd bij het Straatpastoraat. 

Hierbij haar impressie