Geslaagd Zinposium ‘Zin in Wonen’

26 mei 2022

Op donderdag 19 mei kwamen ruim zestig mensen uit het zeer gevarieerde netwerk van het Straatpastoraat in de Oud Katholieke kerk bij elkaar voor dit ‘Zinposium’ over het onderwerp ‘Zin in wonen’.

Na de beide sprekers, waarover hieronder meer, en enkele toepasselijke songs van gastmuzikant Dennis Wijmer, werd er in groepen geanimeerd over het thema doorgesproken. Na de afsluiting werden de gesprekken en ontmoetingen voortgezet onder een hapje en een drankje. Daarbij konden degenen die ’s avonds niet naar het jubileumfeest konden komen ook alvast afscheid nemen van straatpastor/teamleider Klaas Koffeman en kennismaken met zijn opvolger Nico Binnendijk.

De eerste spreker op het symposium was Cody Hochstenbach (1989), stadsgeograaf aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn recente boek ‘Uitgewoond’ legt hij de oorzaken bloot van de huidige wooncrisis en schets hij wegen om eruit te komen: “Want de wooncrisis is geen natuurramp, maar het gevolg van politieke keuzes”.
De tekst van zijn lezing is niet integraal beschikbaar, maar wie meer wil weten over zijn stellingname kan via de volgende links interviews met hem vinden in resp. Sociale Vraagstukken en (voor abonnees) Trouw 

Op YouTube is een interview met hem terug te vinden uit het programma Buitenhof.

De tweede lezing werd verzorgd door straatpastor/teamleider Klaas Koffeman, die zijn werkzaamheden afsluit wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Zijn bijdrage over ‘Zin in wonen’, ingebed in een terugblik op zijn 14 jaar werkzaamheid als straatpastor, kan via deze link geopend worden.

Exemplaren van het boek ‘Uitgewoond’ van Cody Hochstenbach 

zijn overigens voor de voordeelprijs van € 20 per e-mail te bestellen via
straatpastoraat-denhaag@hotmail.com