Gedachtenis van de overledenen

31 oktober 2019

Rond 1 en 2 november  - in de traditie van de rooms-katholieke kerk Allerheiligen en Allerzielen -  wordt tegenwoordig in veel kerken de gedachtenis van de overledenen gehouden. Ook het Straatpastoraat sluit hierbij aan. 

In een bijzondere en vaak indrukwekkende viering worden de mensen uit de kring van bezoekers, vrijwilligers en relaties in herinnering geroepen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Waar mogelijk wordt nog eenmaal een foto geprojecteerd en voor iedere overledene wordt een kaarsje aangestoken. Ook wordt er een kaars gewijd aan allen die niet bij name genoemd (kunnen) worden. De overdenking, de muziek en de gebeden worden aangepast. 

Wie erbij wil zijn, misschien ook om overledenen uit eigen kring te gedenken, is van harte welkom, vrijdag a.s. om 5 uur in de Jozefkapel.