Veertigdagentijd 2024 'Ga mee'

16 februari 2024

Op weg naar Pasen

Op Aswoensdag, direct na het carnaval, begint traditioneel de Veertig-
dagentijd. In deze tijd leven we toe naar Pasen.
Vanaf Aswoensdag - dit jaar op 14 februari - telt de kerk vier dagen en zeven weken af naar Pasen (31 maart), in totaal veertig dagen, want de zondagen tellen niet mee. Dat zijn en blijven feestdagen.
De overige veertig dagen zijn een tijd van bezinning en inkeer, voor sommigen ook van berouw en boete.
Een tijd om pas op de plaats te maken en bij het leven stil te staan.
Soms kiezen mensen in deze periode voor een of andere vorm van vasten. Letterlijk, door minder te eten of te drinken, of figuurlijk: door dingen te láten of door juist dingen te doen waar men ‘normaal’ niet genoeg aan toe komt.
Net als in veel kerken, hebben ook de vieringen van het Straatpastoraat in deze periode een aangepast karakter. We geven veel ruimte aan meditatie, onze eigen beleving van beelden (afbeeldingen) en woorden.
Dit jaar hebben we gekozen voor het thema ‘Ga mee’.
Een thema wat doorklinkt als een oproep, als een uitnodiging ook, in veel Bijbelverhalen. Ga mee? Maar, wat is daar voor nodig?
Kunnen en durven wij ook mee te gaan?