Christiaan Donner tijdelijk actief als straatpastor

14 mei 2019

De reden dat Christiaan gevraagd is mee te werken ligt in het feit dat Hanneke Allewijn aan het terugkomen is van een korte periode van ziekte. 
Om haar de gelegenheid te bieden om haar werkzaamheden weer geleidelijk op te bouwen zullen Christiaan en Hanneke het werk verdelen. 
Christiaan zal in de komende periode in ieder geval het spreekuur bij 'Hier en Nu' van het Leger des Heils waarnemen en op de vrijdagen bij de viering en de maaltijd meewerken. 

Christiaan Donner is vele jaren actief geweest in het justitiepastoraat. Als pastor in gevangenissen heeft hij een grote ervaring opgebouwd in het pastoraat aan mensen in de knel. In het straatpastoraat in Den Haag heeft hij al eerder ondersteuning geboden. In 2012/13 heeft hij bijna een jaar naast Klaas Koffeman gewerkt als tweede pastor. Daarnaast is hij in de afgelopen jaren op de vrijdagen regelmatig als voorganger of vrijwilliger aanwezig geweest. 

We zijn blij dat we voor deze periode weer een beroep op Christiaan kunnen doen.