Afscheid van Rieneke de Vries als vrijwilligerscoördinator

25 januari 2019

Rieneke de Vries is in november 2016 aan haar taak begonnen als opvolgster van Inge van Bommel. Ze heeft zich razendsnel ingewerkt en gaandeweg een hele goede band opgebouwd met zowel vrijwilligers als bezoekers. In deze periode heeft ze dit werk gecombineerd met haar functie als coördinator van Straatnieuws in haar woonplaats Rotterdam en haar freelance werk als kunstenares. 
Onlangs heeft Rieneke een meer volledige baan gevonden bij Schakenbosch, een instelling voor jongeren met gedragsproblemen. "Ik krijg hier de kans me op veel vlakken verder te ontwikkelen" aldus Rieneke, "ik heb met super veel plezier met de vrijwilligers samengewerkt, maar helaas is mijn nieuwe baan niet goed te combineren met het werk bij Straatpastoraat". Het Straatpastoraat is Rieneke veel dank verschuldigd voor de enthousiaste, accurate maar ook ontspannen manier waarop ze de vrijwilligers rondom de maaltijden heeft aangestuurd.
De maaltijd van vandaag was de laatste waaraan ze leiding heeft gegeven. Uiteraard werd ze uitgeluid met bloemen én een passende herinnering. 

De vrijwilligerscoördinator is formeel in dienst van Stek en wordt door deze organisatie voor 10 uur per week afgestaan aan de Stichting Straatpastoraat. Vandaar dat de werving voor de opvolg(st)er van Rieneke wordt verzorgd door Stek. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om op bijgaande vacature te reageren.