Advent en Kerst in Herberg Het kind

23 november 2022

Sinds 2008 is de jaarlijks terugkerende herberg in de Advents- en kersttijd niet meer weg te denken bij het Straatpastoraat. De afgelopen twee jaar moesten we - vanwege corona – onze herberg anders inrichten maar nu is het als vanouds.

Zoekend naar een thema voor de herberg, kwamen we uit bij het thema ‘kind’. In de Adventstijd zien we uit naar de komst van de Messias, die geboren wordt als een kwetsbaar kind. Kinderen zijn onze toekomst maar ook volkomen afhankelijk van de bescherming van volwassenen. Als we aan kinderen denken, komen bij ons woorden op als: verwondering, kwetsbaar, speels, nieuw begin, liefde, onschuld. In de verhalen rondom Advent en Kerst staat dit jaar het kind centraal. In de bijbel is het diepe besef dat kinderen een geschenk zijn waar God mee van doen heeft. Daarom zijn er zoveel verhalen over wonderlijke geboortes. Denk maar aan Sara en Elisabeth die te oud zijn om nog een kind te baren en dan gebeurt het - tegen alle verwachting in - toch. Of aan de geboorte van Jezus; Maria werd zwanger door de heilige Geest! Maar er zijn ook verhalen over het grote kwaad, verhalen waarin kinderen bedreigd en vermoord worden.

In de herberg mogen we verbinding zoeken met het kind in ons zelf. Verbinding houden met het kind in jezelf, speels kunnen zijn, maakt het leven lichter en houdt je op het goede pad!