Aanstaande vrijdag barbecue in de kloostertuin!

16 juli 2019

Zoals elk jaar, wordt ook dit jaar weer een barbecue georganiseerd voor alle bezoekers en contacten van het Straatpastoraat.

De oergezellige en feestelijke barbecue is inmiddels een zeer gewaardeerde traditie en er wordt door velen lang van tevoren naar uitgezien. Dat we te gast mogen zijn in de prachtige tuin van de broeders van het Stadsklooster maakt het nóg mooier. 

De barbecue begint vrijdagmiddag op de vaste tijd van onze maaltijden, dus ongeveer om zes uur ná de viering in de kapel, die om vijf uur aanvangt.

We hopen natuurlijk op mooi weer en we nodigen niet alleen alle vaste en nieuwe bezoekers van het Straatpastoraat uit, maar ook andere contacten, waaronder de collega's die als medewerker actief zijn in de organisaties van maatschappelijke opvang. Een mooie kans om de 'cliënten' (en ons) eens op een andere manier te ontmoeten! 

Iedereen van harte welkom!