Kapel weer elke week open voor iedereen

19 augustus 2021

Sinds de vieringen na de eerste coronagolf in juli 2020 weer hervat zijn, hebben we in twee groepen gewerkt, ingedeeld naar beginletter van de achternaam. 

Door een iets andere inrichting van de kapel, mogelijk gemaakt door enkele versoepelingen wat betreft onder meer het zingen en de kaarsjes, hopen we vanaf vrijdag 20 augustus weer alle belangstellenden tegelijk een plek te kunnen bieden.
Zolang de anderhalve meter maatregel nog geldt, betekent dit wel dat alleen de hoeken van de banken gebruikt kunnen worden.

Zo zijn er 30 zitplaatsen beschikbaar in de kapelzaal zelf en zo nodig kan nog een aantal mensen een plaats krijgen op het balkon en/of het podium. Er zal zoveel mogelijk geventileerd worden.

De aanvang van de viering blijft vooralsnog om 16.30 uur en de ingang blijft .via de Korte Vleerstraat 230. Net zoals tot nu toe, kunnen alle bezoekers van de kapel direct na afloop een warme maaltijd meenemen.

Ook wat betreft de maaltijd voor anderen verandert er nog niets. Iedereen kan tussen 18 en 19 uur een warme maaltijd afhalen via Westeinde 101-A.
Uiteraard hopen we dat we op afzienbare termijn weer in de zalen zullen kunnen eten, maar zover is het helaas nog niet.

Maar voor de kapelvieringen geldt dus vanaf deze week: iedereen is elke week van harte welkom!